Kontakt:

Stefania
Głuch
12 448-11-35

Data publikacji:

2014-06-04

Aktualizacja:

2014-06-04

Odsłon:

1009

Nr informacji:

9970

Konkurs "NAJLEPSZA SZKOŁA we współpracy ze światem pracy

SEPZ-I.5562.8.2014.GŁ                                                                                      Kraków, 03.06.2014 r.
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie zawodowe
woj. małopolskiego
 
Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności InnCrea w Krakowie ogłasza konkurs „SZKOŁA NAJLEPSZA we współpracy ze światem pracy” („BEST IN cooperation with the world of work”), którego celem jest identyfikacja ciekawych i innowacyjnych przykładów współpracy pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe a światem pracy, jak również promocja samej idei współpracy ze światem pracy wśród szkół.
Konkurs jest organizowany w ramach projektu LLP Leonardo da Vinci pt. „From VET to WOW” nr 2013-1-PL1-LEO04-38669, współfinansowanego przez Unię Europejską. Zgłoszenia szkół do konkursu są przyjmowane do dnia 31 lipca 2014r.
Szczegóły konkursu są zawarte w Regulaminie Konkursu:
http://vet-wow.inncrea.eu/konkurs/Regulamin.pdf
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony:
http://vet-wow.inncrea.eu/konkurs/Formularz.doc
Osoby do kontaktu:
Maria Karkowska, tel. 124294141, e-mail: mf@kszia.internetdsl.pl
Katarzyna Krukowska tel. 124294141, e-mail: kk@kszia.internetdsl.pl
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski