Strona główna

Kontakt:

Mariusz
Maziarz
12 448-11-53

Data publikacji:

2014-06-02

Odsłon:

917

Nr informacji:

9963

Drużynowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

DRUŻYNOWY TURNIEJ SZACHOWY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 
 
CEL ZAWODÓW:
  • Popularyzacja sportu szachowego w szkołach z terenu Małopolski.
  • Wymiana doświadczeń szkoleniowych wśród nauczycieli szachów z terenu Małopolski.
 
ORGANIZATOR:
Małopolski Związek Szachowy w Krakowie
 
TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się 12 czerwca 2014 roku (czwartek) w kategorii szkoły podstawowe, gimnazja i licea w Hotelu Galaxy w Krakowie (ul. Gęsia 22a).
 
TERMINARZ ZAWODÓW:
8.30 - 9.30 rejestracja uczestników, 10.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, 10.15-14.30 rundy 1-7,
ok. 15.00 zakończenie zawodów i rozdanie nagród.
 
ZGŁOSZENIA:
W zawodach mogą wziąć udział drużyny szkolne z terenu Małopolski złożone z trzech uczniów danej szkoły (regulamin nie przewiduje udziału zawodników rezerwowych, dopuszczalne jest zgłoszenie tylko jednej drużyny z jednej szkoły). Warunkiem udziału jest terminowe zgłoszenie do dnia 10 czerwca (wtorek), które powinno zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, imienny skład drużyny (trzy osoby: drużyny mogą być mieszane), daty urodzenia zawodników, posiadany przez nich ranking oraz kategorie. Zgłoszenia należy kierować na adres <kamila.kaluzna87@gmail.com> Udział w zawodach jest bezpłatny.
 
SYSTEM ROZGRYWEK I KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ:
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry wynosi 15’ dla zawodnika na partię. Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter.
W klasyfikacji drużynowej o zajętym miejscu decydować będą w kolejności: małe punkty, punkty meczowe, lepszy rezultat punktowy na I, II ew. III szachownicy.
W klasyfikacji indywidualnej o zajętym miejscu decydować będzie w kolejności: liczba uzyskanych punktów, bezpośredni wynik, miejsce drużyny.
 
NAGRODY:
  • Dyplomy i puchary dla drużyn, które zajęły miejsca 1-6 w klasyfikacji drużynowej.
  • Medale dla zawodników z drużyn, które zajęły miejsca 1-3.
  • Dyplomy dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji na danej szachownicy.
  • Dyplomy dla trenerów drużyn, którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji drużynowej.
 
INNE INFORMACJE:
  • W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
  • Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
  • Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
 
 
Prezes Małopolskiego Związku Szachowego
Jan Kusina
MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6/65
tel. 607-059-125  *  509-740-890
konto PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297