Strona główna

Data publikacji:

2014-05-22

Odsłon:

790

Nr informacji:

9915

VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – ogólnopolski finał

Siedem miesięcy zmagań, ponad 1500 uczestników zawodów indywidualnych i drużynowych z całej Polski, kilkadziesiąt inspirujących wyzwań programistycznych i tysiące linijek kodu – 23-25 maja 2014 w Gdyni odbędą się zawody finałowe VIII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.
Dynamiczny rozwój nowych technologii, rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów umiejących programować, sprawia, że zmieniają się oczekiwania i wyzwania stawiane edukacji. Uczestnicy Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów każdego roku udowadniają, że młodzież świetnie radzi sobie z algorytmiką i aktywnie zdobywa tak cenne zaawansowane kompetencje cyfrowe.
Uczestnicy najpierw rozwiązują zadania w domu lub w szkole, a ich rozwiązania przesyłają za pomocą platformy edukacyjnej olimpiady. Później współzawodniczą w zawodach na szczeblu okręgowym – wojewódzkim. Ostatnim etapem są ogólnopolskie zawody finałowe. W zawodach mogą wziąć udział indywidualnie i zespołowo.
Olimpiada rozwija nie tylko wiedzę z zakresu informatyki. Olimpijskie zadania algorytmiczne mają formę krótkich opowieści, często powiązanych z problemami codziennego życia. Takie praktyczne powiązanie zawartych w nich treści ma inspirować uczestników do późniejszego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w innych działaniach. Uczestnicy zawodów drużynowych dodatkowo zmagają się z zadaniami o bardziej interdyscyplinarnym charakterze – wskazującymi na możliwości praktycznego użycia informatyki w fizyce i matematyce. Platforma edukacyjna olimpiady zawiera ogromną bazę materiałów dydaktycznych dostępnych dla uczniów i ich nauczycieli nie tylko w czasie zawodów.
Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów nagradza najlepszych, wspiera systematyczną naukę – uczestnicy mają szansę zdobycia cennych nagród rzeczowych, a także zaproszeń na obozy naukowo-treningowe. Laureaci zawodów indywidualnych mają możliwość wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów rekrutacji zawartych w statucie szkoły.
 
Więcej informacji na temat Olimpiady i projektu: