Kontakt:

Urszula
Blicharz
14 696 32 64

Data publikacji:

2014-05-14

Aktualizacja:

2014-05-14

Odsłon:

1570

Nr informacji:

9861

Konferencja pt. „Czysta Małopolska – Czysta Polska”

Państwo
Dyrektorzy szkół województwa małopolskiego
 
Szanowni Państwo,
zapraszam Państwa dyrektorów, nauczycieli i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego do udziału w Konferencji pt. „Czysta Małopolska – Czysta Polska” podsumowującej działania realizowane w ramach projektu.
Konferencja organizowana jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegaturę w Tarnowie i Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie
Celem konferencji jest upowszechnianie działań, jakie szkoły podejmują na rzecz zwiększenia świadomości i kształtowania proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.
 
Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9.

W programie:
  • Powitanie gości   
  • Wystąpienie dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie
  • Wystąpienia zaproszonych gości i organizatorów
  • Wykład nt. Parków Krajobrazowych w PolsceJerzy Zawartka – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  • Zadania straży Granicznej - współczesne badania
  • Podsumowanie konkursów
  • Wręczenie dyplomów i nagród wyróżnionym w konkursach
  • Prezentacja wyróżnionych szkół
 
 
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konferencji.

Formularz zgłoszenia