Kontakt:

Andrzej
Łojek
12 448-11-45

Data publikacji:

2014-05-05

Aktualizacja:

2014-05-05

Odsłon:

3053

Nr informacji:

9827

Informacja na temat konferencji „Razem Przeciw Narkotykom”

       Z inicjatywy Małopolskiego Kuratora Oświaty, wspólnie z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie zorganizowano na terenie Małopolski konferencje „Razem Przeciw Narkotykom”. Konferencje odbyły się kolejno:
  • 2 października 2013 r. w Krakowie dla nauczycieli ze szkół z powiatów: krakowskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, myślenickiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego oraz Miasta Krakowa,
  • 6 marca 2014 r. w Nowym Targu dla nauczycieli ze szkół z powiatów: nowotarskiego i tatrzańskiego,
  • 13 marca 2014 r. w Nowy Sączu dla nauczycieli ze szkół z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz,
  • 24 marca 2014 r. w Tarnowie dla nauczycieli ze szkół z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz Miasta Tarnowa,
  • 3 kwietnia 2014 r. w Suchej Beskidzkiej dla nauczycieli ze szkół z powiatów: oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego.
Główne tematy konferencji dotyczyły: rodzajów substancji psychoaktywnych dostępnych w Polsce, rozpoznawania rodzajów narkotyków i zagrożeń wiążących się z ich używaniem przez dzieci i młodzież, informacji o nowych środkach odurzających, sposobów walki z produkcją i handlem narkotykami syntetycznymi w Unii Europejskiej.
Konferencję w Krakowie otworzył Grzegorz Baran - Małopolski Wicekurator Oświaty. Głos zabrali również: młodszy inspektor Paweł Dzierżak - zastępca Małopolskiego Komendanta Policji oraz Anita Orzeł-Nowak - zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. We wszystkich spotkaniach na terenie Małopolski uczestniczyli specjaliści w zakresie prewencji i leczenia uzależnień, Pan Robert Bretner z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedstawił raport o środkach psychoaktywnych dostępnych w kraju,  Pani Małgorzata Nowobilska-Stanios, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego przedstawiła ostatnie badania związane z nowymi substancjami odurzającymi. Na konferencji w Krakowie Pan Krzysztof Łabuz z  Poradni Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie rozwiał mity dotyczące marihuany. Natomiast na spotkaniach w Nowym Targu, Nowym Sączu, Tarnowie i Suchej Beskidzkiej Pan Leszek Satora z Pomorskiego Centrum Toksykologii, wygłosił wykład dotyczący biologicznych podstaw uzależnień.
W konferencjach na terenie Małopolski wzięło udział ponad 750 nauczycieli, pedagogów, psychologów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz studentów.
Zadaniem uczestników konferencji jest przekazanie nauczycielom z terenu swoich gmin i powiatów, informacji uzyskanych na konferencji oraz plakatów i ulotek dotyczących procedur postepowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami.

Do pobrania:
"Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami" - plakat
"Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami" - ulotka
Informacja na temat konferencji „Razem Przeciw Narkotykom”