Strona główna

Kontakt:

Iwona
Florczyk-Szwak
12 448-11-43

Data publikacji:

2014-04-18

Aktualizacja:

2014-04-28

Odsłon:

1722

Nr informacji:

9785

Komunikat organizacyjny nr 9 Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego / Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …” w roku szkolnym 2013/2014. Ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego.

SEPZ-I.5563.7.18.2014.IF                                                                            Kraków, 17 kwietnia 2014 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjów,
Szkół Ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim
 
Komunikat organizacyjny nr 9
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego / Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …” w roku szkolnym 2013/2014.
Ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego.
 
Wojewódzka  Komisja Odwoławcza powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty rozpatrzyła pozytywnie odwołania następujących uczniów przyznając dodatkowe punkty:
Szkoły Podstawowe:
 1. Paleczny Wiktor – Szkoła Podstawowa  nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie, 
  54+1 pkt. = 55 pkt. (100 %)
 2. Rusinek Michał – Szkoła Podstawowa nr 9 im. ppłk. pilota Stanisława Skarzyńskiego
  w Olkuszu, 53+1 pkt. = 54 pkt (98,18%)
 3. Tokarz Mariusz Robert – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu,
  43+1 pkt. = 44 pkt. (80 %)
 4. Trzaska Michał  -  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Michałowicach,
  41+1 pkt. = 42 pkt. (76,36%)
 
Gimnazja:
 
 1. Brańka KrzysztofGimnazjum nr 1 w Zespole Szkół publicznych w Wadowicach, 
  62+1 pkt.= 63 pkt. (95,38 %)
 2. Giera Kamil – Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Patrzyka w Lipnikach, 
  61+1 pkt. = 62 pkt. (95,38%)
 3. Jasica Krzysztof – Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce,
  57+3 pkt. = 60 pkt. (92,31 %)
 4. Buchman Bartosz – Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach,
  52+8 pkt. = 60 pkt. (92,31 %)
 5. Kurtyka Krzysztof – Zespól Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie,
  50+3 pkt. = 53 pkt. (81,54 %)
 6. Wojewodzic Karol – Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie,
  50+2 pkt. = 52 pkt. (80 %)
 7. Górka Dawid – Gimnazjum Samorządowe im. Króla Kazimierza Wielkiego w Tymbarku, 32+2 pkt. = 34 pkt. (52,31 %)
 
 
Licea, Technika ( Olimpiada)
 
 1. Kłapa Jan – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
  test: 245+3 pkt. = 248 pkt. (78 %)
 2. Matan Jan  – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
  test: 223+5 pkt. = 228 pkt. (71 %)
 3. Sojak Marek - V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
  test: 192+7 pkt. = 199 pkt. (62 %)
 4. Matura Piotr –  III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie,
test: 209+5 pkt. = 214 pkt. (67 %)
 
 
Podaję ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu i Olimpiady wraz z ilością uzyskanych punktów.
 
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Licea i Technika

 
Laureatami Konkursu zostali uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali co najmniej 44 punkty (80%), finalistami – uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali co najmniej 27,5 punkta (50%).
 
Laureatami Konkursu zostali uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy uzyskali co najmniej 52 punkty (80%) finalistami – uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy uzyskali co najmniej 32,5 punkta (50%).
 
Laureatami Olimpiady zostali uczniowie liceów i techników, którzy w łącznej punktacji z testu
i pracy pisemnej uzyskali co najmniej 274 punkty (60%).

 
Do etapu centralnego Konkursu zakwalifikowało się: 2 uczniów z największą liczbą punktów w kategorii szkół podstawowych i 2 uczniów z największą liczbą punktów
w
kategorii szkół gimnazjalnych.
Do etapu centralnego Olimpiady zakwalifikowało się 3 uczniów z największą łączną liczbą punktów.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Rejonowej
Iwona Florczyk-Szwak