Strona główna

Kontakt:

Iwona
Florczyk-Szwak
12 448-11-43

Data publikacji:

2014-04-07

Aktualizacja:

2014-04-08

Odsłon:

1735

Nr informacji:

9718

Komunikat organizacyjny nr 8 Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego / Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …” w roku szkolnym 2013/2014. Wyniki etapu wojewódzkiego.

SEPZ-I.5563.7.15.2014.IF                                                                             Kraków, 4 kwietnia 2014 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjów,
Szkół Ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim
 
Komunikat organizacyjny nr 8
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego / Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …” w roku szkolnym 2013/2014.
Wyniki etapu wojewódzkiego.
 
Podaję listy osób uczestniczących w Konkursie i Olimpiadzie wraz z ilością uzyskanych punktów.
 
W Konkursie wzięło udział:
48 uczniów szkół podstawowych,
40 uczniów szkól gimnazjalnych.
 
W Olimpiadzie wzięło udział 16 uczniów liceum i technikum.
 
Laureatami Konkursu zostali uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali co najmniej 44 punkty (80%), finalistami – uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali co najmniej 27,5 punkta (50%).
 
Laureatami Konkursu zostali uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy uzyskali co najmniej 52 punkty (80%) finalistami – uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy uzyskali co najmniej 32,5 punkta (50%).
 
Laureatami Olimpiady zostali uczniowie liceów i techników, którzy w łącznej punktacji z testu i pracy pisemnej uzyskali co najmniej 274 punkty (60%).
 
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Licea i Technika

 
Wgląd do prac odbędzie się w dniach 11 i 14 kwietnia 2014 r. w godzinach 12.00-15.00. Odwołania można składać do dnia 14 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00, w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Łobzowska 67, pokój 308.
 
Do etapu centralnego Konkursu kwalifikowani będą uczniowie z dwóch pierwszych miejsc w kategorii szkół podstawowych i dwóch pierwszych miejsc w kategorii szkół gimnazjalnych.
Do etapu centralnego Olimpiady kwalifikowani będą uczniowie z pierwszych trzech miejsc.
 
Ostateczne wyniki zostaną podane dnia 22 kwietnia 2014 r.
 
 
Przewodnicząca Komisji Rejonowej
Iwona Florczyk-Szwak