Strona główna

Kontakt:

Elżbieta
Kowalczyk
33 873-13-24

Data publikacji:

2014-03-11

Aktualizacja:

2014-04-01

Odsłon:

2246

Nr informacji:

9576

Finał I edycji Małopolskiego Konkursu "Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii"

 
W dniu 4 marca 2014r. odbył się Finał I edycji Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W konkursie udział wzięło ok. 130 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Małopolski.
Celem konkursu było propagowanie patriotyzmu poprzez popularyzację osoby pułkownika Witolda Pileckiego jako polskiego bohatera narodowego, upowszechnienie wiedzy o bohaterach Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego, zainteresowanie historią najnowszą Polski 1939 – 1956, a także zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.
 
Otwarcia konkursu dokonał JM Rektor, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, który witając uczestników wyraził im wdzięczność za przywracanie pamięci  o Polskich Bohaterach i ideałach, które przyświecały ich życiu. Następnie uczestnicy przystąpili do części pisemnej  konkursu, którą stanowił 50 minutowy test wiedzy. Po tym etapie Wojewódzka komisja konkursu wyłoniła 5 finalistów w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do części ustnej konkursu. Ten etap rozpoczął Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, który w swoim wystąpieniu pogratulował uczestnikom wiedzy i wyraził uznanie dla ich zainteresowania najnowszą historią Polski z zachowaniem szczególnej pamięci o żołnierzach wyklętych.
Zmaganiom ustnym przysłuchiwali się: JM rektor PWSZ prof. dr hab. Witold Stankowski, Małopolski Kurator Oświaty mgr Aleksander Palczewski oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium w Wadowicach mgr Elżbieta Kowalczyk.
 
 Komisja Wojewódzka wyłoniła następujących laureatów i przyznała wyróżnienia;

W kategorii – uczniowie gimnazjów:
 
I miejsce - Julia Szymusiak z Gimnazjum w Załucznem
II miejsce - Julia Książek - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Ponikwi
III miejsce - Dagmara Dziadkowiec - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Pcimiu
 
Wyróżnienia otrzymali:
Natalia Brenkus - Gimnazjum w Załucznem
Józef Dylik - Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
 
W kategorii – szkoły ponadgimnazjalne
 
I miejsce - Łucja Nowak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej
II miejsce - Anna Mordarska - Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
III miejsce - Karolina Senderak - II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie

Wyróżnienia otrzymali:
Justyna Pawlik - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
Dawid Sęk - III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
 
Wszyscy finaliści otrzymali nagrody i upominki. Ponadto laureaci konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, jeśli tylko spełnią kryteria rekrutacyjne,  w nagrodę będą mogli podjąć studia w oświęcimskiej Uczelni na wybranym przez siebie kierunku bez wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.
Finał I edycji Małopolskiego Konkursu "Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii"