Strona główna

Data publikacji:

2014-02-28

Odsłon:

867

Nr informacji:

9540

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży


Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza uczniów i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w rekrutacji do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tematem przewodnim tegorocznej sesji są„Wybory parlamentarne”.
Organizatorem projektu jest Kancelaria Sejmu RP, we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej młodych ludzi, zmotywowanie uczniów i uczennic do przeprowadzenia debat z udziałem innych uczniów i uczennic, nauczycieli, dyrekcji i osób ze społeczności lokalnej. Celem projektu jest również przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom pracy Sejmu RP i procesu legislacyjnego.
 
W ramach projektu uczniowiei uczennice mają za zadanieprzeprowadzenie debat związanych z aktywnością społeczną i wyborczą młodych ludzi.Zespoły uczniowskie, które przeprowadzą najciekawsze debaty, zostaną zaproszone do udziału w XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2014 roku w Warszawie, żeby debatować o tym, jak młodzi ludzie mogą być impulsem do zmian na rzecz zwiększania aktywności społecznej i wyborczej młodych ludzi.
Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na platformie www.sdim.ceo.org.pl do dnia 30 marca 2014 roku.
Organizatorzy zachęcają do szybkiej rejestracji, która pozwoli uczniom i uczennicom na wzięcie udziały w specjalnie przygotowanych warsztatach wprowadzających.
Więcej informacji o projekcie, regulamin wyłaniania uczestników i uczestniczek, harmonogram, a także materiały pomocnicze są dostępne na stronie projektu: www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy
 
Informacji na temat projektu udziela:
Agnieszka Jarmuł, koordynatorka projektu Sejm Dzieci i Młodzieży
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Tel. (22) 825 05 50 wew. 110
sejm.mlodziezy@ceo.org.pl