Strona główna

Kontakt:

Zygmunt
Ormaniec
33 873-13-24

Data publikacji:

2014-02-24

Odsłon:

2009

Nr informacji:

9473

V edycja Konkursu Małopolska - moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna

Wadowice, 20 lutego 2014r.
DW.5563.1.2014.ZO
 
 
Dyrektorzy 
szkół województwa małopolskiego

 
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej organizujemy już po raz piąty konkurs Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
 
Adresatami konkursu są szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa małopolskiego.
 
Udział w konkursie polega na zaplanowaniu i zrealizowaniu przez szkołę – we współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami partnerskimi – przedsięwzięć z zakresu historii, kultury i przyrody regionu.
 
Dla laureatów przewidziane są – w uznaniu działań kształtujących tożsamość młodego pokolenia Polaków – certyfikaty CIVIS ET PATRIA.  W konkursie uhonorowane zostaną małopolskie gminy, w których szkoły najlepiej przygotowują dzieci i młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym regionu oraz kształtują w sposób nowoczesny postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów.
 
Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie do 31 marca 2014r. formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.
 
Szanowni Państwo, zwracam się z gorącą prośbą o zachęcenie nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie, który pozwoli popularyzować wiedzę o Małopolsce oraz budować poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy.
 
Formularz  zgłoszeniowy

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski

Do pobrania: