Kontakt:

Bożena
Borysewicz
12 448-11-30

Data publikacji:

2014-02-19

Odsłon:

3493

Nr informacji:

9455

Komunikat nr 3

  Kraków, 19 lutego 2014 r.
SEPZ-I.5561.3.6.2014.BY
 
 
 
 
 
Szanowni  Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Uczniowie Gimnazjów
województwa małopolskiego
 
 
 
 
Uprzejmie informuję,  że etap wojewódzki Małopolskiego Konkursu z Fizyki odbędzie się, zgodnie z harmonogramem, w dniu 4 marca 2014 roku o godzinie 10.00.
Czas trwania Konkursu na etapie wojewódzkim wynosi 120 minut.
Konkurs przeprowadzony zostanie w sali nr 055 i 056 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Reymonta 4.
Proszę o przybycie najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem Konkursu.
 
Proszę o przekazanie uczniom informacji dotyczących udziału w Konkursie:
 
  • udział w konkursie jest dobrowolny, co jest równoznaczne z zastosowaniem się do regulaminu oraz instrukcji podanych przez Komisję Wojewódzką,
  • uczniowie obowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej, przyborów do pisania, prostego kalkulatora (cztery działania matematyczne, obliczanie procentu i pierwiastka),
  • telefony komórkowe przed wejściem na salę należy pozostawić u opiekunów lub zdeponować u przedstawiciela Komisji,
  • uczestnik w czasie pisania pracy nie może używać korektora. Odpowiedzi udzielane przy użyciu ołówka lub w brudnopisie nie będą oceniane,
  • w czasie trwania konkursu uczeń nie może zakłócać pracy innym uczestnikom,
  • przed salami, w których odbywa się konkurs, należy zachować ciszę.
 
Dojazd do Instytutu
  • autobusy linii 144, 164, 173, 179,292, 503  – przystanek AGH,
  • autobusy linii 139, 159, 194, 208, 439, 501  – przystanek Czarnowiejska
 
 
 
Przewodnicząca  Komisji Wojewódzkiej
Małopolskiego Konkursu z Fizyki
Bożena Borysewicz