Kontakt:

Jadwiga
Sadowska
12 448-11-55

Data publikacji:

2014-01-13

Odsłon:

927

Nr informacji:

9245

Ogólnopolski konkurs edukacyjny „Młodzi o łupkach”


Kraków, 2 stycznia 2014 r.

 

Fundacja Instytut Innowacji wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Młodzi o łupkach”. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania i wiedzy młodzieży szkolnej procesami związanymi z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z formacji łupkowych w Polsce. Uczestnicy konkursu mają za zadanie opracowanie scenariusza na krótkometrażowy film, którego tematem będzie wydobycie gazu z łupków w aspekcie środowiskowym, społecznym i geologicznym. Konkurs jest skierowany do dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dla 15 finalistów najciekawszych prac zorganizowane zostaną profesjonalne warsztaty z zakresu scenopisarstwa, a najciekawszy scenariusz zostanie zrealizowany w formie krótkometrażowego filmu ponadto przewidziane są inne nagrody książkowe.

Udział w konkursie jest bezpłatny nie ma charakteru komercyjnego.

Szczegółowe informacje o konkursie; regulamin, przebieg konkursu, inne informacje są dostępne na stronie http:/ii.org.pl/2013/12/01/konkurs-filmowy-mlodzi-o-lupkach/

Prace konkursowe w formie scanu należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@ii.org.pl do 10 lutego 2014 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu udziela p. Katarzyna Mućka, e-mail: katarzyna.mucka@ii.org.pl tel. 22 654-64-35