Strona główna

Kontakt:

Joanna
Karp
33 873-13-24

Data publikacji:

2014-01-09

Odsłon:

1463

Nr informacji:

9229

Komunikat organizacyjny nr 1 Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii"


DW.5563.16.2013.KJ

Wadowice, dnia 9 stycznia 2014r.

Państwo Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
którzy zgłosili udział
w Małopolskim Konkursie
„Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii”

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że etap szkolny Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii” zgodnie z regulaminem odbędzie się w dniu 15 stycznia o godzinie 13.00.

Dyrektor szkoły:
1) w dniu 13 stycznia 2014r. odbiera z właściwej dla szkoły siedziby Kuratorium Oświaty w Krakowie arkusz z zadaniami oraz przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy arkuszy dla uczestników konkursu,
2) do 24 stycznia 2014r. przekazuje do komisji wojewódzkiej konkursu na adres Joanna Karp Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice następujące dokumenty:
a) prace 2 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym,
b) protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku, zgodnie z wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu,
3) przesyła na adres e-mail przewodniczącego komisji wojewódzkiej joanna.karp@kuratorium.krakow.pl wersję elektroniczną protokołu, zgodnie z wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu,
4) przestrzega, określonych w harmonogramie konkursu, terminów przekazywania prac uczniów i protokołów. Przekroczenie terminu (decyduje data wpływu protokołu pisemnego) skutkuje bowiem wykluczeniem ucznia z dalszego udziału w konkursie.

 

Joanna Karp
koordynator konkursu