Kontakt:

Elżbieta
Kowalczyk
33 873-13-24

Data publikacji:

2013-11-08

Odsłon:

7340

Nr informacji:

9041

„Czysta Małopolska” – projekt ekologiczny dotyczący selektywnego gospodarowania odpadami


DW.5563.13.2013.KW

Kraków, dnia 4 listopada 2013 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli ,
szkół podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego

 

Zapraszam wszystkich Dyrektorów, Nauczycieli, Dzieci i Młodzież do udziału w projekcie ekologicznym „Czysta Małopolska” – dotyczącym selektywnego gospodarowania odpadami, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeby selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów, kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu, utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką odpadów, a także promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

Projekt realizowany będzie w okresie od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r.

W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi

  1. Ankietę skierowaną do dyrektorów przedszkoli i szkół dotyczącą działań w zakresie segregacji odpadów.
  2. Konkurs na prezentację multimedialną z działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów przeprowadzonych w przedszkolu lub szkole:
  3. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz:
    1. zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych o tematyce dotyczącej selektywnej gospodarki odpadami,
    2. zajęć teatralnych o tematyce ekologicznej

Podsumowanie realizacji projektu w poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty w Krakowie odbędzie się w czerwcu 2014r.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty będą propagowane dobre praktyki w tym zakresie.

Gorąco zachęcam do udziału w projekcie.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski