Strona główna

Kontakt:

Marta
Wadowska-Sarnek
12 448-11-18

Data publikacji:

2013-06-27

Odsłon:

2957

Nr informacji:

8609

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r.

Małopolski Kurator Oświaty
PZA-III.3146.2.4.2013.SN

Kraków, 27 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r.

 

Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela.

Organizacje, podmioty i jednostki organizacyjne określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, którym przyznano dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r. zobowiązane są do dostarczenia:

  • zaktualizowanego kosztorysu zadania, zgodnie z otrzymaną dotacją (najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy),
  • zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku z właściwego kuratorium oświaty.

Umowy będą podpisywane od dnia 4 lipca 2013 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 017 (parter), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Marta Wadowska-Sarnek – tel.12/3921410.

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Dyrektor Wydziału
Jolanta Mączka

Do pobrania: