Strona główna

Kontakt:

Alicja
Szydlak
12 448-11-18

Data publikacji:

2013-06-10

Odsłon:

3403

Nr informacji:

8548

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2013 r.

Małopolski Kurator Oświaty
PZA-III.272.5.2013.SY

Kraków, 10 czerwca 2013 r.

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego

 

W nawiązaniu do pisma PZA-III.272.5.2013.SY z dnia 14 maja 2013 r. informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostali wyłonieni wykonawcy na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

Przekazane wykazy dzieci zostały przyporządkowane każdemu organizatorowi. W związku z tym uprzejmie proszę o:

  • zapoznanie się z załączoną tabelą dotyczącą organizatorów, miejsc i terminów wypoczynku dla dzieci z każdej gminy,
  • skontaktowanie się z odpowiednim organizatorem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pobytu dzieci na kolonii oraz przekazanie ich rodzicom dzieci,
  • skompletowanie i przesłanie do właściwego dla gminy organizatora wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Krakowie pod numerami telefonów: 12 392 14 10, 12 392 14 13.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski