Strona główna

Kontakt:

Henryk
Jankowski
12 392-14-19

Data publikacji:

2013-03-19

Odsłon:

1582

Nr informacji:

8247

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, dotyczący realizacji zamówienia na: usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego