Data publikacji:

2013-02-04

Odsłon:

9367

Nr informacji:

8079

Dobre praktyki w wychowaniu przedszkolnym

Małopolski Kurator Oświaty

Kraków, 1 lutego 2013 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
województwa małopolskiego

 

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. Doświadczenie, które pozostawia w człowieku ten okres życia jest często podstawą, na której buduje się jego osobowość, jego stosunek do siebie, innych i świata.

Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce. Umiejętności, które dzieci nabywają w okresie przedszkolnym, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce.

Przedszkola, oddziały przedszkolne zorganizowane przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego pełnią ważną rolę w budowaniu doświadczeń dziecka, spełniając w różnym stopniu funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Chcąc upowszechnić liczne ciekawe inicjatywy podejmowane w przedszkolach, podkreślić wagę Państwa pracy z najmłodszymi dziećmi, zachęcam do dzielenia się sprawdzonymi przedsięwzięciami z zakresu dydaktyki, wychowania, opieki oraz organizacji pracy przedszkola, które w sposób skuteczny i efektywny wpływają na poprawę jakości edukacji.

Upowszechnienie dobrych praktyk służy wspieraniu przedszkoli poprzez tworzenie warunków do korzystania z doświadczeń innych oraz dzielenia się dorobkiem i pomysłami.

Proszę o przesyłanie opisu dobrych praktyk pocztą elektroniczną na adres: halina.musial@kuratorium.krakow.pl

Opis realizacji może być wzbogacony zdjęciami, filmami, prezentacjami oraz wypracowanymi materiałami ukazującymi istotę działań.

Państwa materiały po weryfikacji publikowane będą sukcesywnie na stronie internetowej Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakładce „Wychowanie przedszkolne”.

Jestem przekonany, że zaprezentowane przez Państwa rozwiązania będą użyteczne oraz zainspirują środowisko oświatowe do poszukiwania rozwiązań wspierających wszechstronny rozwój naszych wychowanków.

 

Z wyrazami szacunku
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski