Strona główna

Kontakt:

Barbara
Zgłobicka
12 448-11-27

Data publikacji:

2012-10-24

Odsłon:

4389

Nr informacji:

7736

Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

Małopolski Kurator Oświaty
KPZ.I.PM.5413/1/07

Kraków, 24 października 2012  r.

Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów
Województwa Małopolskiego

 

W imieniu organizatora – Podlaskiego Kuratora Oświaty i własnym serdecznie zachęcam Państwa do rozpropagowania wśród uczniów informacji o Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Myśli Jana Pawła II” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów.

Głównym celem Olimpiady jest krzewienie nauki Jana Pawła II wśród młodzieży, pogłębienie zainteresowania Osobą Ojca Świętego oraz ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny tegorocznej Olimpiady został wyznaczony na 25 lutego 2013 r., etap wojewódzki – na 14 marca 2013 r., zaś etap ogólnopolski odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2013 r. Zadaniem uczniów uczestniczących w etapie szkolnym i wojewódzkim będzie rozwiązanie pisemnego testu wiedzy, na etapie ogólnopolskim – rozwiązanie pisemnego testu wiedzy oraz odpowiedź ustna.

Szkoły zgłaszają swój udział w Olimpiadzie do Kuratorium Oświaty ul. Łobzowska 67, Kraków w terminie do 30 stycznia 2013 r. W zgłoszeniu należy podać nazwę i pełny adres szkoły, oraz telefon i adres e-mail, a także dane osoby odpowiedzialnej za organizację etapu szkolnego Olimpiady.

Wszelkie informacje na temat olimpiady znajdą Państwo na stronie: www.pg5.webd.pl/olimpiada

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski