Strona główna

Kontakt:

Katarzyna
Ślusarczyk
12 448-11-17

Data publikacji:

2012-06-15

Aktualizacja:

2012-06-15

Odsłon:

3332

Nr informacji:

7271

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 r.

Małopolski Kurator Oświaty
PZA-III.3146.2.47.2012.KŚ

Kraków, dnia 15 czerwca 2012  r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 r.

 

Szczegółowy wykaz organizacji i przyznanych kwot dotacji zawiera załączona tabela.

Organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 r. zobowiązane są do dostarczenia:

  • a) zaktualizowanego kosztorysu zadania, zgodnie z otrzymaną dotacją (najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy),
  • b) zaświadczenia o rejestracji placówki wypoczynku z właściwego kuratorium oświaty.

Umowy będą podpisywane od dnia 25 czerwca 2012 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. Basztowa 22, pokój nr 016 (parter), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Katarzyna Ślusarczyk – tel.12/3921416.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski

Do pobrania: