Strona główna

Kontakt:

Maria
Krysakowska
12 448-11-29

Data publikacji:

2012-05-25

Odsłon:

2019

Nr informacji:

7198

Barometr zawodów 2012

 

WUP Kraków - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zaprasza do zapoznania się z wynikami trzeciej edycji badania Barometr zawodów.

Barometr jest badaniem jakościowym. Uczestniczą w nim eksperci z powiatowych urzędów pracy, w tym doradcy zawodowi, pośrednicy pracy i osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami. W tym roku wzięli w nim udział również przedstawiciele prywatnych agencji zatrudnienia: Adecco Poland Kraków oraz Grafton Recruitment Oddział w Krakowie (w przypadku listy zawodów dla miasta Krakowa).

Efektem są zestawienia zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy - tych, w których w najbliższym roku wystąpi niedobór pracowników, nadmiar pracowników oraz równowaga popytu i podaży. Zestawienia prezentowane są w formie plakatów - po jednym dla każdego małopolskiego powiatu.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami. Zostały one udostępnione w serwisie internetowym Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, w dziale Badania i analizy.