Strona główna

Kontakt:

Maria
Krysakowska
12 448-11-29

Data publikacji:

2012-05-25

Odsłon:

1869

Nr informacji:

7196

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych

 

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z wynikami pierwszej edycji badania losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.

Badanie zostało przeprowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji - projekt badawczy WUP.

Raport podsumowujący, zatytułowany "Zawodowy start. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2011", zawiera informację o tym, co robili absolwenci w rok po skończeniu nauki w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych: czy pracowali, czy nadal uczyli się, jak długo poszukiwali pracy, w jaki sposób i które metody najczęściej przyniosły im sukces, jakie wynagrodzenia otrzymywali oraz czy wykonywana przez nich praca i dalsze kształcenie było zgodne z wyuczonym zawodem. W kolejnych dwóch częściach przeanalizowano, jaki wpływ na karierę absolwenta miało zdanie egzaminu zawodowego, a jaki uzyskanie świadectwa dojrzałości. Na koniec przedstawione zostały opinie absolwentów na temat tego, jak szkoła zawodowa przygotowała ich do wejścia na rynek pracy. Opracowanie dostępne jest w serwisie internetowym Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, w dziale Badania i analizy / Badania cykliczne.