Strona główna

Data publikacji:

2012-04-11

Odsłon:

1969

Nr informacji:

7079

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pubicznych - Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego