Data publikacji:

2011-07-12

Aktualizacja:

2014-09-10

Odsłon:

14898

Nr informacji:

5943

Zatrudnianie nauczycieli i osób niebędących nauczycielami w niepublicznych przedszkolach i innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego

 

W związku z kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Krakowie przez dyrektorów niepublicznych przedszkoli zapytaniami dotyczącymi obowiązku uzyskiwania zgody kuratora oświaty na zatrudnienie nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, iż w kwestii kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęło stanowisko w piśmie DS–WPZN-RN-420/09/2011z dnia 10.05.2011 r., którego treść załączono do niniejszej informacji.

W nawiązaniu do stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej w powyższej sprawie, wnioski kierowane do Kuratorium Oświaty w Krakowie przez dyrektorów niepublicznych przedszkoli lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego będą zwracane jako nieuzasadnione.