Data publikacji:

2011-02-22

Odsłon:

6495

Nr informacji:

5498

Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i placówek

Kraków, 21 lutego 2011 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek
województwa małopolskiego

 

1 lipca 2011 roku Polska stanie na czele Rady Unii Europejskiej. Polska Prezydencja to wydarzenie ważne dla nas wszystkich. Państwo obejmujące przewodnictwo staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i odgrywa kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej.

Wykorzystując ten ważny moment Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłasza program działań edukacyjnych w Małopolsce. Główną ideą programu jest pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej, udziału Polski w sprawowaniu władzy w Unii Europejskiej oraz promowanie swojej miejscowości i regionu wykorzystując szanse, jakie stwarza przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Jestem przekonany, że w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych województwa małopolskiego podejmowane będą liczne inicjatywy, których celem stanie się upowszechnienie wiedzy związanej z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Znając dorobek szkół małopolskich w zakresie szeroko rozumianej edukacji europejskiej i obywatelskiej pragnę zachęcić Państwa do promocji swoich osiągnięć. Najciekawsze działania, jako przykłady dobrych praktyk zostaną zaprezentowane na konferencji podsumowującej program oraz w Biuletynie Informacyjnym Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski