Strona główna

Kontakt:

Data publikacji:

2011-01-31

Odsłon:

2795

Nr informacji:

5431

Komunikat Organizacyjny nr 6


PN.NJ.5302/10/11

Kraków, 31 stycznia 2011 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjów
i Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa małopolskiego
Uczniowie biorący udział w Konkursie i Olimpiadzie
"Losy żołnierza..."

 

Komunikat Organizacyjny nr 6

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia." w roku szkolnym 2010/11.

I.Wojewódzka Komisja Konkursu i Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza.." stwierdza, że:

1/ W związku z § 7, pkt 2 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia" w roku szkolnym 2010/11 decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Krakowie do finału wojewódzkiego Konkursu zakwalifikowali się uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy uzyskali co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

2/ Do eliminacji II stopnia Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683.Od Obertyna do Wiednia" według § 21 Regulaminu Olimpiady zakwalifikowało się po 5 uczestników z każdego rejonu, którzy uzyskali nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów .

3/ Po rozpatrzeniu odwołań nadesłanych do Rejonowych Komisji Konkursu i Olimpiady "Losy żołnierza…" postanowiono dopuścić do eliminacji wojewódzkich następujących uczniów:

Szkoły Podstawowe:

1.Jakub SZYDŁO - SP Nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie 39+4 pkt =43 pkt – 86 proc.

Szkoły Ponadgimnazjalne

1. Paweł BOBAK – I LO Nowy Sącz – 191+1 pkt= 192 pkt – 87,3 proc. ( 5 m. ex-eguo)

2. Bartłomiej KAWA – I LO Tarnów – 183+3 pkt = 186 pkt – 84,5 proc. - ( 5 m. ex-eguo)

Ponadto Komisja Odwoławcza postanowiła :

1/ Przyznać Damianowi ŁOJOWI z XII LO w Krakowie dodatkowo 5 pkt co daje mu w sumie 203 pkt (92,25 proc.) i wysuwa go na 1 miejsce listy okręgowej w Krakowie.

2. Przyznać Michałowi SIWKOWI z Gimnazjum nr 1 w Krakowie dodatkowo 5 pkt co daje mu w sumie 55 pkt ( 68,8 proc) i  przesuwa go na 32 miejsce listy okręgowej w Krakowie.

4/ Wojewodzka Komisja Konkursu i Olimpiady informuje, ze eliminacje wojewódzkie odbędą się 11 marca 2011r. o godz. 11.00. Imienna lista uczestników eliminacji wojewódzkich z wszystkich typów szkół, oraz miejsce eliminacji podane zostaną na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty ( www.kuratorium. krakow.pl) w drugim tygodniu ferii w naszym województwie, w komunikacie organizacyjnym nr 7.

 

Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej
Konkursu i Olimpiady "Losy żołnierza…"
Jerzy Niedenthal

Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski