Strona główna

Kontakt:

Anna
Pawlikowska-Wójcicka
12 448-11-35

Data publikacji:

2010-09-27

Odsłon:

8293

Nr informacji:

4926

Ogólnopolski Konkurs Tematyczny
Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989


NP.AP.530-8/7/10

Kraków, 20 września 2010 r.

Państwo Dyrektorzy Szkół
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcam Państwa do rozpropagowania wśród uczniów informacji o Ogólnopolskim Konkursie Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989.

W bieżącym roku szkolnym jest to konkurs tematyczny. Ubiegłoroczna edycja konkursu wzbudziła duże zainteresowanie – uczestniczyli w nim uczniowie z jedenastu województw. Pośród prac przesłanych na etap ogólnopolski konkursu znalazły się prace o znaczących walorach badawczych i dokumentalnych. Kilka z nich laureaci przedstawili podczas uroczystości podsumowania Małopolskiego Roku Historii Najnowszej.

Świadom znaczenia edukacji historycznej w kształtowaniu nowoczesnego patriotyzmu młodego pokolenia Polaków chciałbym, aby ten konkurs był jej stałym elementem.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej oraz poznawanie historii narodu i państwa poprzez pryzmat losów Bliskich i losów Dalekich (np. rodziny, sąsiadów, postaci powszechnie znanych w środowisku lokalnym lub w kraju, osób zapomnianych, które powinny znaleźć miejsce w naszej pamięci).

Konkurs ma charakter otwarty, a jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski. Przeprowadzony zostanie w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) pracy, która powinna opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, listy, dokumenty – również rodzinne, zdjęcia, zebrane relacje) i poprzez te źródła opisywać losy Polaków w okresie 1914 -1989. Praca może mieć formę biografii, eseju, opowiadania, wywiadu itp.

W każdej z kategorii konkursu zostaną wyłonieni laureaci, dla których ufunduję dyplomy i nagrody.

Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie do 25 października 2010 r. formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Szczegółowych informacji udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie:

  • kategoria szkoły podstawowe - Zofia Dziedzic, tel.: 12 630 36 12, e-mail: zofia.dziedzic@kuratorium.krakow.pl
  • kategoria gimnazja - Anna Pawlikowska-Wójcicka, tel.: 12 630 36 11, e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl
  • kategoria szkoły ponadgimnazjalne - Anna Zdebska, tel.: 12 630 36 04, e-mail: anna.zdebska@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski