Strona główna

Kontakt:

Stanisław
Matoga
12 448-11-55

Data publikacji:

2010-09-24

Odsłon:

6696

Nr informacji:

4916

Konkurs tematyczny Wojna z narodem - 30 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne oraz reakcje międzynarodowe


Małopolski Kurator Oświaty
NP.SM.530/4/10

Kraków, 24 września 2010  r.

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów
województwa małopolskiego

 


Szanowni Państwo,

proponuję Uczniom i Nauczycielom Państwa szkół udział w tematycznym konkursie Wojna z narodem - 30. Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne oraz reakcje międzynarodowe". Konkurs na moje zlecenie przeprowadzi Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech stopniach: szkolnym, ponadszkolnym i wojewódzkim. Uczniowie w stopniu:

  • szkolnym przystąpią do testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności w zakresie tematyki konkursu;
  • ponadszkolnym samodzielnie przygotują, opierając się na źródłach historycznych, pracę pisemną;
  • wojewódzkim dokonają ustnej prezentacji swojej pracy.

Laureaci i finaliści konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie pod adresem www.ipn.gov.pl"

Szczegółowych informacji udzielają:

 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski


Do pobrania: