Strona główna

Kontakt:

Zofia
Dziedzic
12 448-11-49

Data publikacji:

2010-09-22

Odsłon:

6722

Nr informacji:

4898

"Papież Słowianin" – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Małopolski Kurator Oświaty
NP.ZD.530-9-2/10

Kraków, 22 września 2010  r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów
województwa małopolskiego

 

Zachęcam Państwa do rozpropagowania wśród uczniów gimnazjów informacji o Ogólnopolskim Konkursie Tematycznym: Papież Słowianin - Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II organizowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Ideą konkursu jest wskazanie potrzeby istnienia mistrza i nauczyciela. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie uczestniczący w etapie szkolnym przygotowują pracę. Natomiast na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim rozwiązują test.

Uczestnicy etapu wojewódzkiego konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej województwa małopolskiego.

Szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie do 20 grudnia 2010 r. zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu.

Prace uczestników etapu szkolnego konkursu wraz z danymi uczniów i protokołem Szkolnej Komisji Konkursowej należy przesłać w terminie do dnia 25 stycznia 2011 r. do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Korespondencję należy opatrzyć dopiskiem Konkurs "Papież Słowianin". Siedziba Komisji Wojewódzkiej: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie, ul. Św. Marka 34, 31-024 Kraków.

Informacji dotyczących konkursu udziela Zofia Dziedzic st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/ 630-36-12, e-mail: zofia.dziedzic@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski


Do pobrania: