Strona główna

Kontakt:

Anna
Pawlikowska-Wójcicka
12 448-11-35

Data publikacji:

2010-09-14

Odsłon:

8136

Nr informacji:

4861

Tematyczny Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego

Małopolski Kurator Oświaty
NP.AP.530-6/1/10

Kraków, 10 września 2010  r.

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów
województwa małopolskiego

 


Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród uczniów gimnazjów i nauczycieli informacji o kolejnej edycji tematycznego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Konkurs na moje zlecenie przeprowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Uczestnictwo w konkursie stworzy uczniom możliwość pogłębienia wiedzy obywatelskiej, prawnej i ekonomicznej, wpłynie także na kształtowanie ich szacunku do wartości demokratycznych. Konkurs będzie realizowany w trzech stopniach: szkolnym, ponadszkolnym i wojewódzkim. Uczniowie w stopniu:

  • szkolnym przystąpią do testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności obywatelskie;
  • ponadszkolnym samodzielnie przygotują diagnozę i projekt rozwiązania wybranego problemu społecznego lub politycznego oraz przystąpią do testu;
  • wojewódzkim będą rozwiązywać zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch modułów przedmiotu wiedza o społeczeństwie: wychowanie obywatelskie i wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym.

Laureaci i finaliści konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej województwa małopolskiego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej konkursu www.ceo.org.pl/koss/kwoie

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu w województwie małopolskim Anna Pawlikowska-Wójcicka – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie: tel.: 12/ 630 36 11 e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski