Strona główna

Kontakt:

Anna
Pawlikowska-Wójcicka
12 448-11-35

Data publikacji:

2010-09-14

Odsłon:

10359

Nr informacji:

4855

Konkurs tematyczny "Tadeusz Kościuszko - żołnierz wolności" dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego

Małopolski Kurator Oświaty
NP.AP.530-6/1/10

Kraków, 10 września 2010  r.

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów
województwa małopolskiego

 


Szanowni Państwo,

proponuję Uczniom i Nauczycielom Państwa szkół udział w tematycznym konkursie Tadeusz Kościuszko - żołnierz wolności. Konkurs na moje zlecenie przeprowadzi Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Konkurs propaguje uniwersalne wartości, którym Tadeusz Kościuszko był wierny, czego dowiódł, uczestnicząc m.in. w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Jest postacią szczególnie związaną z naszym regionem - przez to bliższą. Warto więc, jak sądzę, zainteresować uczniów Jego losami, stwarzając im okazję do nieschematycznego i samodzielnego poznawania dziejów Polski.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech stopniach: szkolnym, ponadszkolnym i wojewódzkim. Uczniowie w stopniu:

  • szkolnym przystąpią do testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności w zakresie tematyki konkursu;
  • ponadszkolnym samodzielnie przygotują, opierając się na źródłach historycznych, pracę pisemną;
  • wojewódzkim dokonają ustnej prezentacji swojej pracy.

Laureaci i finaliści konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej województwa małopolskiego.

Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod adresem: www.mhk.pl


Szczegółowych informacji udzielają:

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski