Data publikacji:

2009-10-21

Odsłon:

3515

Nr informacji:

3968

Ogólnopolski Konkurs Papieski


NKOS.I.AZ.5313/71/09

Kraków, 12 listopada 2009 r.

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

W dniu 30 września 2009 r. podpisałem porozumienie z Łódzkim Kuratorem Oświaty w sprawie współdziałania w zakresie organizacji i przeprowadzenia dla uczniów gimnazjów Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego "Papież Słowianin - Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II" w roku szkolnym 2009/2010.

Zachęcam Państwa do rozpropagowania wśród uczniów idei Konkursu.

Celem Konkursu jest rozbudzenie przekonania o możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej ojczyzny i świata, ukazanie wzorca osobowego - Jana Pawła II oraz wskazanie potrzeby autorytetu wychowawczego - mistrza i nauczyciela.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie w etapie szkolnym samodzielnie przygotują prace na jeden z tematów podanych w Regulaminie Konkursu, natomiast w etapie wojewódzkim i ogólnopolskim będą rozwiązywać testy obejmujące wiedzę ze wszystkich obszarów określonych w Regulaminie.

Laureaci i finaliści Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

Regulaminu Konkursu znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi:

Zgodnie z Regulaminem gimnazja zgłaszają udział w Konkursie do dnia 20 grudnia 2009 r., przesyłając do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej listę uczestników wraz z nazwiskiem nauczyciela - opiekuna (należy uzyskać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka). Zgłoszenie winno zawierać adres szkoły, numer telefonu i faksu oraz adres elektroniczny.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków.

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu w województwie małopolskim Pani Anna Zdebska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie: anna.zdebska@kuratorium.krakow.pl