Kontakt:

Iwona
Florczyk-Szwak
12 448-11-43

Data publikacji:

2017-04-14

Odsłon:

112

Nr informacji:

14187

Zawody Sportowo-Obronne "Sprawni jak żołnierze 2017"

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
w województwie małopolskim

 
Małopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w kolejnej edycji Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze 2017”.
W tym roku szkolnym podobnie jak w latach poprzednich szeroką współpracę w organizacji zawodów zadeklarował Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju, Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy.
 
W tym roku Zawody organizowanie będą od etapu wojewódzkiego.
Finał wojewódzki odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. na terenie Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, ul. Bema 8, 32-600 Oświęcim.

 
Prosimy o przybycie na godzinę 9.30.
Rozpoczęcie Zawodów nastąpi o godzinie 10.00.

 
Informacje o chęci przystąpienia drużyny do Zawodów należy przesłać do dnia
15 maja 2017 r. drogą elektroniczną na adres: iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl
 
Karty zgłoszenia drużyn (zawierające: nazwę szkoły, imienną listę uczestników (załącznik nr 1 do Regulaminu), zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach (załącznik nr 2 do Regulaminu), należy przedstawić organizatorowi w dniu Zawodów.

Wojewódzkim Koordynatorem Zawodów z ramienia Kuratorium Oświaty w Krakowie jest Starszy wizytator Iwona Florczyk-Szwak 
tel. (12) 448 11 43, 604 071 669,  e-mail; iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl

Regulamin ZawodówKordynator wojewódzki
Iwona Florczyk-Szwak