Strona główna

Kontakt:

Bożena
Bryl
18 266-33-62

Data publikacji:

2017-04-03

Odsłon:

310

Nr informacji:

14184

V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Kraków, 3 kwietnia 2017 r.
DNT.557.1.7.2017.SL
 
 
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
 
 
Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starosta Tatrzański, Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zapraszają Państwa Dyrektorów i nauczycieli opiekujących się oddziałami klas mundurowych wraz z uczniami do udziału w V Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie w dniach 1-2 czerwca 2017 r.  na płycie Placu Niepodległości w Zakopanem.
Celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP.
 
 
Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak
 
 
W załączeniu:
Regulamin V Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych