Strona główna

Kontakt:

Bożena
Bryl
18 266-33-62

Data publikacji:

2017-03-24

Odsłon:

499

Nr informacji:

14171

Etap wojewódzki V Przeglądu Musztry Klas Mundurowych

Kraków, 24 marca 2017 r.
 

Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych


 
Szanowni Państwo,
 
Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Krakowie, Burmistrzem Miasta Nowy Targ, Starostą Nowotarskim oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży (klasy mundurowe) w Nowym Targu, zapraszają Państwa Dyrektorów do udziału w etapie wojewódzkim V Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie 20 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00  na Rynku w Nowym Targu.  
 
Celem Przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP.
Przegląd adresowany jest do uczennic i uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych. Drużyna, która zwycięży w etapie wojewódzkim będzie reprezentowała województwo małopolskie w etapie ogólnopolskim.

Szkoły zainteresowane udziałem w Przeglądzie proszone są o zgłoszenie swojego udziału zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie.
 

W załączeniu:  
Regulamin V Przeglądu Musztry Klas Mundurowych - etap wojewódzki         Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
         Barbara Nowak