Strona główna

Kontakt:

Bożena
Bryl
18 266-33-62

Data publikacji:

2017-03-23

Odsłon:

330

Nr informacji:

14163

V Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Kraków, 20 marca 2017 r.
DNT.557.1.1.2017.SL
 
Dyrektorzy 
szkół ponadgimnazjalnych 
 
 
Szanowni Państwo,
 

podobnie jak w latach ubiegłych serdecznie zachęcam Państwa Dyrektorów do udziału w V Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych.
 
Przegląd adresowany jest do uczennic i uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych. Drużyna, która zwycięży w etapie wojewódzkim będzie reprezentowała województwo małopolskie w etapie ogólnopolskim.
 
Celem Przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP.

Szczegółowe informacje o regulaminie Przeglądu etapu wojewódzkiego i etapu ogólnopolskiego zostaną podane w późniejszym terminie.


           Z poważaniem
  Małopolski Kurator Oświaty
          Barbara Nowak