Strona główna

Data publikacji:

2017-02-20

Aktualizacja:

2017-02-20

Odsłon:

263

Nr informacji:

14021

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Energia Młodych" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym


                                                                                                             Kraków, 20 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
 
Energa S.A. zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym, do udziału w ogólnopolskim konkursie "Energia Młodych".

Patronat Honorowy nad konkursem objęli : Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii, Wojewoda Pomorski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki.

W  konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z trzech uczniów pod opieką nauczyciela. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem.

Każdy zespół musi opracować referat na temat "E-mobilność w mojej gminie. Wizja 2030".

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.energiamlodych.pl.

Nagrody dla finalistów konkursu „Energia Młodych” :

- za zajęcie pierwszego miejsca - laptopy dla każdego członka zespołu i opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł na zakup pomocy naukowych dla uczniów szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół ;

- za zajęccie drugiego miejsca - odpowienio - nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł ;

- za zajęcie trzeiego miejsca - odpowiednio - nagrody rzeczowe w postaci smartfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 0000 zł.

Jury przyzna także Nagrodę Specjalną im. Profesor Małgorzaty Milewskiej-Stawiany za najwyższą dbałość o poprawność językową opracowania projektu i prezentacji. Będą to czytniki e-booków.

Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2017 r.
Ogłoszenie finalistów konkursu 4 kwietnia 2017 r.
Finał konkursu w Gdańsku 21 kwietnia 2017 r.