Strona główna

Data publikacji:

2006-08-25

Odsłon:

5263

Nr informacji:

1398

Informowanie komendantów WKU o uczniach-poborowych szkół ponadgimnazjalnych


NP.III.PP1.-MT - 460-3/18/06

Kraków, dnia 24 sierpnia 2006 r.
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa małopolskiego
/Wszyscy/

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2006/2007 uprzejmie przypominamy Państwu o obowiązku informowania komendantów Wojskowych Komend Uzupełnień (WKU) właściwych dla miejsce pobytu stałego (ponad dwa miesiące) uczniów - poborowych o ich sytuacji w procesie pobierania nauki.

Informacje - w formie zawiadomienia - powinny zawierać:
1/ Datę przyjęcia do szkoły
2/ Przewidywany czas trwania nauki
3/ Powtarzanie roku nauki
4/ Skreślenie z listy uczniów
5/ Ukończenie nauki w szkole

W województwie małopolskim mamy osiem komend WKU właściwych dla miejsca zamieszkania uczniów. W Krakowie- Nowa Huta, Podgórze i Krowodrza oraz pięć terenowych: w Bochni, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Oświęcimiu.

Informacje należy przesyłać w terminie 14 dni od zaistniałego zdarzenia.
W załączeniu wzór zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień.Z wyrazami szacunku
I Małopolski Wicekurator Oświaty
Agata Szuta


Załączniki: