Strona główna

Data publikacji:

2017-02-07

Aktualizacja:

2017-02-07

Odsłon:

549

Nr informacji:

13976

Miesiąc Języka Ojczystego - konkursy

                                                                                                    
                                                                                                                    Kraków, 7 lutego 2017 r.
 

Szanowni Państwo,

 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ w Krakowie organizuje w dniach 21 lutego-25 marca 2017 cykl wydarzeń pod nazwą Miesiąc Języka Ojczystego.

Projekt jest skierowany do każdego - dzieci, młodzieży, dorosłych - kto jest zainteresowany szeroko pojmowaną poprawnością językową, kulturą języka i wiedzą z tym językiem związaną.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja nauki, w tym języka ojczystego.

Zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach Miesiąca Języka Ojczystego:
 
Konkurs na reklamę - przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Pierwszy etap obejmuje stworzenie filmu reklamującego dowolny produkt, ideę lub usługę związaną z tematem konkursu: „Etyka języka”. Nagranie powinno być przygotowane pod opieką nauczyciela-polonisty. Nadesłane przez uczniów prace będą następnie weryfikowane i oceniane pod kątem kreatywności, poprawności i walorów językowych. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty finał, w czasie którego przed publicznością zaprezentują swoje reklamy. Zwycięzców wyłoni Jury pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ.

Konkurs na gadkę - jest skierowany do mieszkańców województwa małopolskiego i ma na celu popularyzację małopolskich gwar oraz tradycji regionalnych. Polega na stworzeniu krótkiego monologu na temat: „Małopolska. Moje miejsce na ziemi”. Długość nagrania nie może przekroczyć 10 minut. Ocenie podlegać będą zarówno walory językowe (przede wszystkim gwara), jak i te związane z treścią, tj. anegdotami, rodzinnymi historiami lub tradycją. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty finał, w czasie którego przed publicznością zaprezentują swoje monologi. Zwycięzców wyłoni Jury pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ.

Konkurs na komentarz - jest skierowany do uczniów gimnazjów. Pierwszy etap polega na stworzeniu oryginalnego, nagranego przez uczestników filmu prezentującego komentarz na bieżąco do dowolnego wydarzenia sportowego, kulturalnego lub związanego ze światem mody. Długość nagrania nie może przekroczyć 3 minut. Nadesłane przez uczniów prace będą następnie weryfikowane i oceniane pod kątem kreatywności, poprawności i walorów językowych. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty finał, w czasie którego przed publicznością zaprezentują swoje komentarze. Zwycięzców wyłoni Jury pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ.

Agon retoryczny - jest skierowany do uczniów szkół średnich. Udział w konkursie polega na ułożeniu mowy na temat: „Literatura i social media – wrogowie czy przyjaciele?”, nagraniu jej i przesłaniu w formie filmu. Czas nagrania nie może przekroczyć 10 minut. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał, w czasie którego będą mieli okazję zaprezentować swoje przemówienia przed publicznością. Zwycięzców wyłoni Jury pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ.

Termin zgłaszenia się do konkursów mija 21 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://miesiacjezyka.wordpress.com