Strona główna

Data publikacji:

2017-01-23

Aktualizacja:

2017-03-29

Odsłon:

3970

Nr informacji:

13918

Oświadczenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

OŚWIADCZENIE
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 
 
W związku z otrzymaniem pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 23 stycznia 2017 r., znak: ZOW/0105/1/17, zawierającego zarzut wobec Małopolskiego Kuratora Oświaty, jakoby ten skierował do dyrektorów szkół i placówek oświatowych pismo pt. „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, a także zgłoszone żądanie wycofania takiego pisma, Małopolski Kurator Oświaty oświadcza i informuje, że:
 
- nigdy nie sporządzał, nie rozsyłał, ani w inny sposób nie rozpowszechniał żadnego pisma pt. „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP” wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 
Małopolski Kurator Oświaty zwraca się do wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli związków zawodowych, o uważne weryfikowanie źródeł uzyskiwanych informacji tak, aby dialog zarówno w gronie społeczności szkolnej, jak i w relacjach z organami administracji publicznej, mógł być rzetelny i prowadzony w oparciu o prawdziwe informacje.