Data publikacji:

2017-01-20

Odsłon:

1358

Nr informacji:

13898

Informacja Ministra Edukacji Narodowej o realizacji zadania publicznego pt. „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”.

                                                                                                             Kraków, 19 stycznia 2017 r.
 
Szanowni Państwo,
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert powierzyło Fundacji „Masz Szansę” realizację zadania publicznego pt . „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”.
Projekt zakończy się w grudniu 2018 roku, w tym czasie zaplanowano przeprowadzenie dwukrotnych badań na terenie szkół w 2017 i w 2018 roku.
Nadrzędnym celem działań zaplanowanych w ramach projektu jest przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji w zakresie działań psychoprofilaktycznych podejmowanych na rzecz uczniów w polskich szkołach.
Do udziału w badaniach będą zaproszeni uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele samorządów, realizatorzy działań profilaktycznych i reprezentacji społeczności lokalnej.
Zachęcamy do współpracy z przedstawicielami Fundacji „Masz Szansę oraz z osobami odpowiadającymi za prowadzenie badań, co pozwoli na uzyskanie ważnych informacji na temat efektywności działań profilaktycznych.