Data publikacji:

2017-01-10

Aktualizacja:

2017-01-10

Odsłon:

580

Nr informacji:

13842

IV Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych "Ksiądz Stanisław Konarski-nasz współczesny"

                                                                                                                        Kraków, 09 stycznia 2017 r.
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
we współpracy z Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
 
ogłasza
IV Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”
 
                                                                                                           pod patronatem                                                                                                                                                        
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
oraz
Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty
Cele konkursu:
  • upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej postaci w dziejach narodu polskiego,
  • rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych,
  • doskonalenie umiejętności  sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim
 
Konkurs literacki
Warunkiem udziału w konkursie jest zredagowanie przez ucznia pracy pisemnej na jeden z trzech podanych niżej tematów:
1. Nie należy zrywać z przeszłością, bo naród bez dziejów to naród tragiczny.
Rozwiń myśl  ks. Konarskiego w odniesieniu do jego twórczości i własnych przemyśleń.
2. Sapere ausuris – miejcie odwagę myśleć! Jakiej odwagi wymagałaby od nas dzisiaj ks. Konarski?
3. Z przeszłości trzeba zawsze wyciągnąć nauki dla teraźniejszości.
Jakie wydarzenia historyczne (z perspektywy dzisiejszego obywatela) ks. Konarski mógłby uznać za pouczające i dlaczego?

Konkurs na prezentację multimedialną
Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint. Uczeń podaje bibliografię wykorzystanych źródeł, w tym adresy stron internetowych. Ocenie podlega merytoryczna zawartość prezentacji, estetyka, czytelność slajdów, dostosowanie animacji i dźwięku do charakteru prezentacji; oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.

Uczeń może nadesłać tylko jedną pracę przygotowaną indywidualnie.
 
Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2017 roku.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w maju 2017r. w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.
O szczegółach uroczystości Laureaci i przygotowujący ich Nauczyciele zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie także umieszczona na stronach internetowych organizatorów.
Prace nadesłane nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatorów konkursu.
    
Wszystkie szczegóły wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz regulaminem konkursu dostępne są na stronach internetowych  www.ken.pbw.lublin.pl  oraz  www.g1.lublin.eu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.