Kontakt:

Maria
Krysakowska
12 448-11-29

Data publikacji:

2016-12-27

Aktualizacja:

2016-12-27

Odsłon:

555

Nr informacji:

13822

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2017 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji


Do pobrania: