Strona główna

Data publikacji:

2016-12-22

Aktualizacja:

2016-12-29

Odsłon:

319

Nr informacji:

13814

„Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy bezpieczeństwa na stokach

                                                                                              
                                                                                                        Kraków, 22 grudnia 2016 r.
 

Szanowni Państwo,

 
Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Projekt będzie prowadzony pod dwoma hasłami adresowanymi do różnych odbiorców: dla dorosłych - „Odpowiedzialni na stoku” oraz dla dzieci – „Stok nie jest dla bałwanów”.

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Elementem kampanii jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r. bądź później.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136517,Rusza-konkurs-plastyczny-w-ramach-kampanii-pn-WSPOLNIE-DLA-BEZPIECZENSTWA-NA-STO.html