Data publikacji:

2016-12-21

Aktualizacja:

2016-12-21

Odsłon:

524

Nr informacji:

13802

Ogólnopolski Konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna - wartości polskiego ziemiaństwa” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

                                                                                                     Kraków, 21 grudnia 2016 r.
 
 
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
 
 
 
 
 Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Bóg, Honor i Ojczyzna - wartości polskiego ziemiaństwa” organizowanym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie.
 
Projekt został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 
Zachęcamy uczniów do zainteresowania się losem polskiego ziemiaństwa, tej warstwy społecznej, która była ostoją państwa polskiego, nawet wtedy gdy Polski na mapie zabrakło.
Dzięki polskiemu ziemiaństwu idea Niepodległości, miłość do Ojczyzny i Boga, przywiązanie do tradycji przetrwały czasy zaborów i wojen.
    
Pracę konkursową należy przygotować w wybranej kategorii :
a) praca pisemna, np. biografia, opowiadanie, dziennik i inne .
b) praca multimedialna, np. film dokumentalny - reportaż, wywiad ze świadkiem, audycja; reportaż radiowy i inne .
 
Udział w konkursie należy zgłosić w terminie do 31 stycznia 2017 roku.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/projekty-edukacyjne/37298,Zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-Bog-Honor-i-Ojczyzna-wartosci-polskiego-ziemia.html
 
Zapraszamy do udziału w konkursie.