Strona główna

Kontakt:

Andrzej
Janczy
12 448-11-41

Data publikacji:

2016-12-07

Odsłon:

177

Nr informacji:

13745

Ankieta dla Dyrektorów szkół prowadzący kształcenie w zawodach medycznych oraz Dyrektorów szkół zainteresowanych rozpoczęciem kształcenia w zawodzie pielęgniarz/pielęgniarka

Ankieta dla  Dyrektorów szkół prowadzący kształcenie w zawodach medycznych oraz Dyrektorów szkół  zainteresowanych rozpoczęciem  kształcenia w zawodzie pielęgniarz/pielęgniarka

Resort zdrowia, po konsultacjach z Ministrem Edukacji Narodowej, rozważa utworzenie 5/6-letniej szkoły pielęgniarskiej. Kształcenie rozpoczynałoby się po ośmioletniej szkole podstawowej. Średnia zawodowa szkoła pielęgniarska, kończąca się uzyskaniem tytułu pielęgniarki dyplomowanej (pielęgniarza dyplomowanego), dająca mniejszy zakres kompetencji zawodowych oraz brak automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE, co wiązałoby się z brakiem możliwości podjęcia pracy w Unii, ale istniałaby możliwość uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach ogólnych, czyli po przepracowaniu określonego czasu w zawodzie pielęgniarki w Polsce.
Szkoły takie o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, mogłyby być prowadzone przez samorząd województwa. Nowy model kształcenia pielęgniarek zaproponowany przez Ministra Zdrowia zakłada możliwość rozpoczęcia kształcenia po 8-letniej szkole podstawowej, a więc nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/2020.     

Należy jednak mieć na względzie zainteresowanie uczniów oraz koszty uruchomienia takiego kształcenia. Jeżeli więc rozważaliby Państwo w przyszłości rozpoczęcie takiego kształcenia, prosimy o wypełnienie ankiety zamieszczonej w Panelu Dyrektora, której celem jest określenie zarówno zainteresowania szkół, jak i ewentualnych kosztów.
 
Ze względu na pilną potrzebę konsultacji – prosimy o wypełnienie tej ankiety przez zainteresowanych Dyrektorów do 14 grudnia 2016 r.