Kontakt:

Bożena
Nowak
14 696-32-56

Data publikacji:

2016-11-28

Aktualizacja:

2017-03-10

Odsłon:

951

Nr informacji:

13686

WOJEWÓDZKI PROJEKT EKOLOGICZNY "EKOSZKOŁA 2017", "EKOPRZEDSZKOLE 2017"

Kraków, dnia 28  listopada 2016 r.
DT.557.5.2016.BN
 
 
Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów
województwa małopolskiego

 
Szanowni Państwo

                 Kuratorium Oświaty w Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym organizują w roku szkolnym 2016/2017:  WOJEWÓDZKI PROJEKT  EKOLOGICZNY  „EKOSZKOŁA 2017”, „EKOPRZEDSZKOLE 2017”.
 
Projekt  ma na celu:
  • utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych wśród uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym,
  • budowanie świadomości ekologicznej,
  • wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt znajdujących się na terenie swojej miejscowości, gminy,
  • pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego,
  • kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej,
  • inspirowanie dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska,
  • prezentację na forum wiedzy, umiejętności i działań z zakresu ekologii,
  • przygotowanie projektu zmian w swojej miejscowości dla ochrony środowiska.
 
W ramach projektu, dla szkół  zostaną przeprowadzone konkursy w czterech rundach:
Runda I     – Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
Runda II    – Wykonanie pracy plastycznej;
Runda III   –  Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych;
Runda IV  – Pisemne sprawozdanie z  wykonania przedsięwzięcia ekologicznego.
 
Uczestniczące w projekcie przedszkola/oddziały przedszkolne przygotowują plakat ekologiczny nt.: „Ekologia w moim przedszkolu/oddziale przedszkolnym”.
 
Serdecznie zapraszamy przedszkola i szkoły do uczestnictwa w kolejnej edycji projektu.
 
Koordynatorami działań w ramach projektu są:Bożena Nowak – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, tel. (14) 696-32-56, e-mail:bozena.nowak@kuratorium.krakow.pl  oraz Cecylia Czaja – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym, tel. (14) 684-66-33, e – mail: borzecin_szkola@op.pl.
 
 
Do pobrania :
Regulamin Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego "EKOSZKOŁA 2017", EKOPRZEDSZKOLE 2017"Z poważaniem
Artur Puciłowski
Dyrektor tarnowskiej Delegatury
Kuratorium Oświaty w Krakowie