Strona główna

Data publikacji:

2016-11-21

Aktualizacja:

2016-11-21

Odsłon:

593

Nr informacji:

13643

Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

 
                                                                                                            Kraków, 21 listopada 2016 r.
 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

 
Fundacja Chlorofil zaprasza uczniów klas 3-6 szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”.
 
Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych, zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 
Projekt został objęty Honorowym Patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2016 r.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://chlorofil.com.pl/