Strona główna

Data publikacji:

2016-09-30

Odsłon:

253

Nr informacji:

13461

Olimpiada Statystyczna - dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych

Olimpiada Statystyczna. Zmierzysz się?

Pod takim hasłem rusza w roku szkolnym 2016/2017 I edycja Olimpiady Statystycznej.
Zapisy od 19 września!


Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  po raz pierwszy w tym
roku szkolnym organizują Olimpiadę Statystyczną. Patronat nad Olimpiadą objęła Minister
Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedzę z obszaru statystyki
w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody,
przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza
umiejętności praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej,
interpretacji danych, argumentacji, itp. Takie podejście wynika z przekonania Organizatorów,
że istotnym składnikiem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce
opartej na wiedzy powinna być znajomość metod i narzędzi analizy statystycznej,
niezbędna do diagnozowania i rozwiązywania problemów w środowisku pracy, w firmie,
a nawet w gospodarstwie domowym.
Organizatorzy zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w trójstopniowej rywalizacji
– podczas zawodów szkolnych (w listopadzie 2016 r.), okręgowych (w styczniu 2017 r.) i centralnych
(w marcu/kwietniu 2017 r.).
Warto wziąć udział w Olimpiadzie Statystycznej, bo:
 • statystyka – wbrew obiegowym opiniom – wcale nie jest nudna; wykresy, prezentacje danych,
  argumentowanie z wykorzystaniem liczb i procentów, są częścią rzeczywistości szkolnej,
  a później wielu z nas stale towarzyszą w życiu zawodowym; warto zatem poznawać statystykę;
 • Olimpiada Statystyczna jest projektem innowacyjnym – wymaga znajomości technologii IT,
  wykorzystuje jej narzędzia, a wybrane elementy zawodów przeprowadzone zostaną w trybie on-line;
 • udział w Olimpiadzie Statystycznej – poza tym, że służy pogłębieniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności,
  rozwijaniu zainteresowań – może być intelektualną przygodą, okazją do spotkań w gronie ciekawych,
  utalentowanych młodych ludzi z całego kraju, a w trakcie zawodów finałowych poznania wybitnych
  polskich statystyków i ekonomistów;
 • może być również prostą drogą do spełnienia marzeń edukacyjnych – wybrane uczelnie partnerskie
  zapewniają laureatom i finalistom Olimpiady tzw. „złote indeksy” (tj. przyjęcie na studia bez
  postępowania kwalifikacyjnego);
 • wreszcie argument (prawdopodobnie) najmniej ważny – na zwycięzców czekają wartościowe nagrody
  rzeczowe, ufundowane przez Organizatorów, sponsorów i mecenasów Olimpiady oraz Narodowy Bank Polski.
 
Szczegółowe informacje na temat Olimpiady Statystycznej znajdują się na stronie internetowej:
www.stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna
 
Komitet Główny Olimpiady Statystycznej
Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
25-369 Kielce
tel.: 41 249 96 03; e-mail: olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl

Plakat