Strona główna

Data publikacji:

2016-09-27

Aktualizacja:

2016-09-27

Odsłon:

477

Nr informacji:

13444

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

II edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie!
 
Do 23 października 2016 r. gimnazja z całej Polski mogą zgłaszać swoich uczniów
do udziału w Gimnazjalnej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie. Na najlepszych zawodników
i ich opiekunów merytorycznych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym wysokiej jakości
sprzęt multimedialny i upominki z limitowanej serii GO!WOS.

 
Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolski trzystopniowy konkurs realizowany
przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Hasłem przewodnim
tegorocznej edycji zawodów jest „Rola Europy w zmieniającym się świecie: rozwój społeczny
i gospodarczy starego kontynentu w XXI wieku
”.
 
Celem zawodów jest poszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i promowanie postaw,
które umożliwiają pełne i efektywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społeczeństwa
obywatelskiego
. Udział w zawodach ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi,
uczyć dyskutować w sposób uwzględniający różnorodne opinie, a także przygotowywać
do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących
na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.
 
Tegoroczna edycja Olimpiady finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt został również objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Szczegółowe informacje (regulamin, harmonogram zawodów oraz formularz rejestracyjny)
dostępne są na stronie internetowej Olimpiady www.gowos.pl.